Wol en groene energie

Welke energieleveranciers zijn er?

Nederland heeft meer dan 20 actieve energieleveranciers. Sommige leveren alleen stroom en geen gas, sommige leveren beide producten en sommige wekken ook zelf deze energie op. Bijna alle leveranciers kopen hun energieproducten in bij binnenlandse producenten maar ook bij buitenlandse. Ook zijn er leveranciers die zelf producent zijn en dus een energiecentrale, windmolenpark of een oppervlakte vol zonnepanelen in bezit hebben. Dit zijn vaak de grotere leveranciers.

Groene energieleveranciers

Er zijn verschillende energieleveranciers op de markt die echt alleen maar groene stroom leveren aan hun klanten. Zij maken vaak gebruik van windenergie en biomassa dat in Nederland wordt ingekocht en/of geproduceerd. De kans is groot dat deze stroom zelf door de leverancier wordt opgewekt. Deze leveranciers zijn ├ęcht groen en je kunt er dan ook vanuit gaan dat zij groene stroom leveren. Zij leveren een bijdrage aan het verduurzamen van Nederland.

Leveranciers sjoelemstroom

Ook zijn er energieleveranciers die beweren dat zij groene stroom leveren, maar maken daarvoor gebruik van buitenlandse energiebronnen. Zij kopen de stroom in het buitenland met behulp van groene certificaten. Hierdoor kunnen zij de stroom groen doorverkopen aan Nederlandse huishoudens. Zij verkopen dus sjoemelstroom en leveren niets bij aan het verduurzamen van Nederland.

Productie groene stroom

De meeste leveranciers leveren ook nog steeds grijze stroom. Dit is energie dat niet op een duurzame manier is opgewekt en slecht is voor het milieu. Zij moeten deze vorm van stroom behouden omdat het overstappen naar alleen groene stroom onmogelijk is met veel klanten. Ook is daar de capaciteit in Nederland te beperkt voor. Er zal dan stroom ingekocht moeten worden in het buitenland om te kunnen voldoen aan de vraag van stroom. Om hier in tegemoet te komen, investeren veel energieleveranciers op dit moment al in duurzame energiebronnen zoals het bouwen van een windmolenpark.

Voor de kleinere energieleveranciers is het vaak niet mogelijk om veel te investeren in duurzame energiebronnen. Het is voor hen wel makkelijker om groene stroom uit Nederland in te kopen omdat zij minder capaciteit nodig hebben. Hierdoor is het vaak voordelig om bij een kleine energieleverancier te zijn aangesloten wanneer je gebruik wilt maken van volledig groene stroom.